Моят път към интегриращото и холистично разбиране на растенията - как започна всичко?

“Отдавна растенията са истински учители за тези, които навлизат дълбоко в сърцето на света в търсене на душевното знание, което само дивото може да ни даде.”

Стивън Харод Бунер

От край време, всяко малко растение пътува с човечеството и еволюира успоредно с човешките същества. Дърветата и храстите, които не могат да бъдат преместени винаги са смайвали хората. Растенията са станали съществена част от човешкия живот. Те служат за храна, за подслон, за облекло, почитани са като божества и се използват за лечение включително и като хомеопатични лекарства.

Моят път в задълбоченото разбиране на растенията започна докато асистирах на Д-р Раджан Шанкаран за книгата му Прозрение в Растителния свят, том I и II (An Insight into Plants) през 2002; така започна моето разбиране за растенията на цялостно ниво. Като част от процеса на работа по книгата, той ме помоли да изуча усещането на всяко растение и неговото семейство от различни източници, стари и нови материи медики, реперториум и доказвания, и така в мен се зароди навика да разглеждам лекарствата от различни ъгли.

След като завършихме работата, Д-р Шанкаран написа за мен, “Като растение в добра почва и добра атмосфера, можеш да израстеш и да разгърнеш своя пълен потенциал”.

След приключването на този проект, в продължение на 16 години разработвах моята пионерска концепция за Процеса на наблюдаване разгръщането на случая (Case Witnessing Process). Първо създадох концепцията за разбирането на холистично ниво, след което тази интегрираща холистична концепция беше последвана от разработването на многоаспектния подход в процеса на наблюдаване разгръщането на случая.

През 2016 година се възстановявах от тежка болест. По това време  се появиха много нови идеи и теории за растенията. Някои от моите колеги и студенти бяха изправени пред трудности при разбирането на тези нови концепции, което ме подтикна да се задълбоча и преразгледам отново растенията. Открих, че много от тези нови идеи се основават на разбиране на дадена тема без наличието на свързваща идея.

Винаги твърдо съм вярвал в универсалния закон за генерализацията (law of generalisation) и че това, което е вярно за една част от системата трябва да е вярно и за другите части от системата. Следователно, интегриращият холистичен многоаспектен подход, който е верен за заснемането на случая трябва да е верен и за растителното царство, нали?

Така започна моето проучване и опознаването на дадено лекарство от всички аспекти, започнах да разбирам класификацията на растенията, разбрах разредите, семействата, трибовете (tribes), след което опознах всички лекарства от обичайните, до необичайните. Вниквайки в природата, химията, съвременните медицински изследвания, митологията, доказванията, реперториума, постепенно успях да видя свързващата нишка в тези аспекти и достигнах до холистичното разбиране на лекарството, така започна моето пътешествие сред растенията.

Заедно с Джереми Шер и Франс Вермюлен участвахме в семинар по случай 30-та годишнина на Училището по хомеопатия на Миша Норланд (Мани Норланд) в Страут. По време на нашата разходка след лекциите, Франс Вермюлен изказа своята висока оценка за интегриращия холистичен подход в хомеопатията, за който бях говорил. Той спомена, че също би искал да приложи тази концепция в разбирането на материя медика. Според него, след като сме разбрали индивидуалните прояви  в пациента на холистично ниво, ако разберем и индивидуалните прояви на лекарството на холистично ниво, това би ни дало огромна яснота в разбирането на материя медика. Той също каза, че ако е възможно, би пренаписал Призма и Синоптичната Материя медика от тази гледна точка. Тази година излязоха нови издания на Призма и Синоптичната Материя медика, в които има холистични симптоми.

За мен това беше огромен тласък, за да предприема тази мамутска стъпка към опознаване на растителното царство и така растенията ми заговориха…!

 

Има пет аспекта, които трябва да бъдат разгледани на цялостно ниво при прочитането на лекарство от ММ/Реперториум/Доказване/Източник…

  1. Какво е общото в умствени, физически общи и физически специфични симптоми в материи медики като тези на Фатак и Кларк?
  2. Какво е общото усещане, което преминава, както през общото физическо ниво, така и през специфичното физическо ниво? - позовавайки се на книгите, например Синоптичния ключ на Богер (Boger’s Synoptic Key)
  3. Кои са насочващите и ключовите симптоми на лекарството? - Ключовите симптоми на Ален (Allens Key Notes), Наръчника на Морисон (Morrison’s Desktop Guide)
  4. Симптоми и рубрики, в които лекарството е единствено - Ключови симптоми в Материя медика (Lippe’s Red Line Symptoms), Хомеопатични софтуеъри като Mac Repertoty и Reference Works, доказвания
  5. Кои са общите прояви, които свързват всички компоненти на ума като мисли, възприятия, емоции, сънища и страхове? - различни тематични Материи Медики, Reference Works, доказвания

 

След като започнах да чета от различните източници по този начин, моето разбиране стана интегриращо, холистично и многоаспектно - на триба (tribe), на подсемейството, на семейството, на по-висшия таксономичен ред, на класа и на всяко индивидуално лекарство в растителното царство.