Amint azt mindnyájan tudjuk, a homeopátia a 3 alábbi törvényen alapul:

triangle

Így tehát tudjuk, hogy bármely homeopátiás iskolához tartozó homeopata az individualizálás (egyénre szabás), holizmus és a hasonlóság törvénye alapján dolgozik. A homeopata számára a páciens és a szer egyedi, különös-egyedi-ritka-feltűnő (angolul PQRS-nek rövidített) megnyilvánulásainak a megértése jelenti az első lépést.

Egyedi megnyilvánulás holisztikus szinten

Hahnemann doktor kihangsúlyozza, hogy a szer keresése során a legeslegfontosabb megtalálnunk a különös tüneteket, és tudjuk, hogy ezek a különös-egyedi-ritka-feltűnő tünetek megnyilvánulhatnak mind a specifikus fizikai tünetek síkján, mind az általános fizikai tünetek síkján, mind pedig az általános mentális tünetek síkján. Vagyis a különös-egyedi-ritka-feltűnő tüneteket láthatjuk akár a helyi tünetek szintjén, akár az általános tünetek szintjén is.

A legeslegfontosabbak pedig azok a különös tünetek, amelyeknél a test és az elme összekapcsolódik, ahol a test és az elme ugyanazt a nyelvet beszéli, illetve ahol a test és az elme egybehangzóan reagál, mivel ezek fogják alkotni a mesterkulcsot a páciens vagy a szer középpontjához. Ezek a HOLISZTIKUS SZINTŰ KÜLÖNÖS TÜNETEK. Ezek alkotják az összes tünet torkolati pontját, és ez az a pont, ahol a homeopátia két elve, az "individualizálás és a holizmus" összekapcsolódik; így tehát az ezen a HOLISZTIKUS SZINTEN történő INDIVIDULAZÁLÁS képezi azt az örök igazságot, amelyen a homeopátia alapul.

A homeopátiában tehát mindent a következő kulcs nyit: a holisztikus szinten történő individualizálás
• Az emberi lény magja.
• Az esetkísérés folyamata
• Gyermek esetek kísérése
• Verbális és nonverbáis esetek
• Akut esetfelvétel
• Ritka, mély, irreverzibilis patológiák.
A szerhez tartozó MESTERKULCS keresésének lépései.
• A Materia Medica / repertórium / gyógyszervizsgálatok tanulmányozása és megértése
• Az esetkövetés kritériumai
• A gyógyító tudat szerepe az esetkísérésben
• Pozológia

Az integratív holisztikus megközelítés

 scheme1 small

 

Az ábra első felén minden egyes rendszert/módszert különállóan látunk, Hahnemanntól kezdve napjaink homeopata mestereiig; ez egy kétdimenziós szemlélet, amelyben minden egyes módszert különállóként, személyközpontúan tekintünk. Az ábra másik felén azonban egy mindent magába foglaló rendszert látunk, ahol nem a személyközpontú rendszer van előtérben, hanem egy olyan rendszer, amely az összes rendszert magába foglalja. Ez egy integratív, többdimenziós, holisztikus megközelítés, ahol minden összeáll. Ezt nevezem egy mindent magába foglaló, integratív, többdimenziós megközelítésnek...

Az integratív, holisztikus, többdimenziós megközelítés

Egy mindent magába foglaló, többdimenziós megközelítés koncepcióját szeretném felkínálni, személyközpontú megközelítés helyett egy páciensközpontú megközelítést. Amely ahhoz igazodik, hogy a páciens mit helyez a középpontba.

triangle blue

A szer egyedi, holisztikus központját/ MESTERKULCSát keresve a különös-egyedi-ritka-feltűnő tünetekre fogunk alapozni, amelyek mind a helyi, mind a speciális fizikai, az általános fizikai, általános mentális, a reakciók, valamint a szer miazmájának a síkján, s amelyeket a Materia medicából, repertóriumból, tematikus Materia medicákból és a gyógyszervizsgálatokból kapunk. Idetartoznak ezenkívül a természetből, természeti forrásokból, a mitológiából és a történelmi háttérből származó információk is, vagyis a kémiai és toxikológiai referenciák is, a modern gyógyászatban való felhasználás, az egyes kiindulási anyagokkal kapcsolatos régi és új kutatások, mindezek együttesen egy olyan rendszert fognak alkotni, amely megmutatja számunkra egy a növényi birodalomból származó szer, törzs, növénycsalád vagy magasabb rend holisztikus szinten megnyilvánuló individuális kifejeződéseit.

Ezek a holisztikus szinten megnyilvánuló különös-egyedi-ritka-feltűnő tünetek azután megfelelnek a páciens holisztikus szintű különös-egyedi-ritka-feltűnő tüneteinek, vagyis ezek alkotják a simillimumot.

Ez azt jelenti, hogy a megközelítésünket nem korlátozzuk le egyetlen dimenzióra, egyetlen módszerre, iskolára vagy homeopátiás irányzatra, hanem ehelyett egy  “INTEGRATÍV, HOLISZTIKUS, TÖBBDIMENZIÓS MEGKÖZELÍTÉST alkalmazunk A NÖVÉNYI BIRODALOM/MAGASABB REND/OSZTÁLY/TÖRZS/NÖVÉNYCSALÁD/EGYEDI NÖVÉNYI SZER megértéséhez”

 

A szer mesterkulcsának megértéséhez alkalmazott többdimenziós megközelítés

 • Helyi fizikai tünetekből való kiindulás (PP)

HÉMK (ahol a hely, érzet, modalitás és kísérőtünet együttesen alkotnak egy teljes tünetet)

 • Generális tünetekből való kiindulás

 Tudjuk, hogy ez a szemléletmód nemcsak a teljes helyi tünetet veszi figyelembe, hanem a generális tüneteket is...

  • Általános mentális tünetekből való kiindulás
  • Általános fizikai tünetekből való kiindulás

 

 • Holisztikus megközelítés

(Holisztikus szintű különös-egyedi-ritka-feltűnő tünetek, vagyis a Mesterkulcs) (a repertórium/MM/témák alapján)

Ebben a megközelítésben az alábbiakkal együtt kapunk Különös-Egyedi-Ritka-Feltűnő tüneteket:

 • Teljes (érzet) (holisztikus szintű Különös-Egyedi-Ritka-Feltűnő tünetek) + Különös-Egyedi-Ritka-Feltűnő tünetek a HF/ÁF/ÁM szinten
 • Teljes (érzet) (holisztikus szintű Különös-Egyedi-Ritka-Feltűnő tünetek) + betegség (diagnózis)
 • Teljes (érzet) (holisztikus szintű Különös-Egyedi-Ritka-Feltűnő tünetek) + hajlam (alkat).
 • Teljes (érzet) (holisztikus szintű Különös-Egyedi-Ritka-Feltűnő tünetek) + miazma
 • Teljes (érzet) (holisztikus szintű Különös-Egyedi-Ritka-Feltűnő tünetek) + témák (tematikus Materia Medica)
 • Teljes (érzet) (holisztikus szintű Különös-Egyedi-Ritka-Feltűnő tünetek) + birodalom/albirodalom/forrás
 • Teljes (érzet) (holisztikus szintű Különös-Egyedi-Ritka-Feltűnő tünetek) + mitológia

Ez az integratív, holisztikus, többdimenziós megközelítés nagy segítségemre volt mind a homeopátia, mind pedig az élet minden területén, és most ugyanezt a megközelítést alkalmazom az egyes szerek, törzsek, növénycsaládok, alcsaládok, magasabb rendek, osztályok megértéséhez.

 

d

“Plants have long been primary teachers for those who travel deep into the heart of the world, for those who seek the soul teaching that only the wild can bring.”

Stephen Harrod Buhner

Since the beginning of time, every small plant has traveled with the humans and evolved aside human beings, the unmoving trees and shrubs have always intrigued mankind, plants have become a quintessential part of human life. They have served as food, shelter, clothing, worshiped as gods, and mainly as a healing agent and as homeopathic remedies.

For me the journey of understanding plants in depth started while assisting Dr. Rajan Sankaran for his books An Insight into Plants Vol I, II in 2002; it initiated the process of understanding the plants at the whole level. While working on these two volumes he would ask me to study the sensation of each remedy and its family from various sources of materia medica old and new, repertory and provings, in this way the habit of looking at the remedy from various angles started to grow in me.

After completing my work Dr. Sankaran wrote for me, “May you grow like a plant on good soil and good atmosphere and to come to your full potential”

After this work, for 16 years I was developing the pioneering concept of case witnessing process. To begin with, the concept of understanding of holistic level developed, then integrative holistic concept followed by the multidimensional approach in the case witnessing process evolved.

In 2016 while I was recovering from a major illness, while a lot of new ideas and theories about plants were coming up, few of my close colleagues and students were facing difficulty in understanding this new concept which prompted me to look into understanding plants again. I realized that many of these new ideas were based on an individual understanding of a particular theme which lacked a cohesive idea.

I have been a firm believer in the universal law of generalization, that which is true for one part of the system has to be true for the other part of the system as well, then the integrative holistic multidimensional approach which was true for case taking had to be true for plant kingdom as well, isn’t it?

Thus began my search into knowing a particular remedy from all aspects, I began understanding the classification of plants, understanding the orders, families, tribes and then finding out all about the common remedies to the uncommon remedies. From nature, chemistry, modern medicine research, mythology, materia medica, provings, repertory, gradually I could see a common thread in most of these aspects and came to a holistic understanding of the remedy, thus began my journey into plants.

During another seminar at the 30th year of School of Homeopathy – Misha Norland (Mani Norland) in Strout, Jeremy Sherr and Frans Vermeulen and me were present, after our presentations all three of us were out for a walk when Frans Vermeulen expressed his appreciation for the integrative holistic approach in Homoeopathy that I had spoken about, he also mentioned that he wished to apply this concept in understanding materia medica too, and like understanding the individualistic expression at a holistic level in the patient, if we could understand individualistic expression at a holistic level in the remedy it would give great clarity in the understanding of materia medica. He also said that he would rewrite Prisma and Synoptic Materia Medica if possible from this perspective, he has also released this year editions of Prisma and Synoptic Materia Medica which have holistic symptoms in them

This was a huge push for me to take up this mammoth task of understanding the plant kingdom and thus spoke the plants to me…!

 

Five points of reading Remedy from MM/Repertory/Proving/Source at Whole Level…to find out...

  1. What is common between mind, physical general and physical particular – from materia medicas like Phatak and Clarke
  2. What is the common sensation running at the physical general as well as physical particular level? – referring books, for example, Bogers Synoptic Key
  3. What are the leading and the core symptoms of the remedy? – Allens Key Notes, Morrisons Desktop Guide
  4. Single Remedy Symptoms/ Rubrics – Lippes Red line symptoms, Homeopathic Software Repertories like Mac Repertory and Reference works
  5. What is the common expression running between all the components of the mind like thoughts, perception, emotions, fears, and dreams? – various Thematic Materia Medicas, Reference Works, Provings

As I started reading this way from different sources, the understanding became integrative, holistic and multidimensional  of the tribe, subfamily, family, higher order, class and each individual remedies in the plant kingdom

While I started to teach about this kind of approach in plant kingdom and classification of the plant kingdom, the first question that I was asked was?

 • Why classification and categorization is important when we believe in Individualization?
 • How many of us while reading Materia Medica or repertory we get completely confused and miss the connection between drugs with similarities/or at family level.
 • How many of us (Especially from sensation method) since we have read Classification of plants have read individual drugs from MM/Rep/Source?
 • While selecting remedies how many of us read Schema/charts of Yakir/Scholten then the MM.

As I always do, I have found most of my answers referring to our masters who have left behind gems in their writings and teachings, so I referred to H.A.Roberts

“If we were in possession of a scientific arrangement of the Materia Medica, we might make it the basis of our study of the medicines; but at present, we cannot expect to construct anything satisfactory on such an uncertain and incomplete basis … The memory is incapable of retaining anything but what is presented to it in connection with something else; an idea is easily brought to the recollection only when in connection with others … The time is, we hope, not far distant, when we shall be able to talk about the objects of our science in the same manner as natural historians do of theirs - when, like them, we may be able to give complete descriptions of these objects, without touching upon the unimportant matter.  The time, we hope, is at hand, when we shall know what is and what is not important in our Materia Medica …” 
Dr. H. A. Robert

In 2005, a study was co-conducted by Vladimir Sloutsky, professor and director of the Center for Cognitive Science at Ohio State University, and Anna Fisher, a graduate student at Ohio State.

“As people become smarter, they start to put things into categories, and one of the costs they pay is lower memory accuracy for individual differences.” In other words, we fail to see the very details that not only spark new thoughts and better conclusions but also give color to an otherwise monochrome perspective.

Sloutsky and Fisher’s study included a test in which five, seven, and eleven-year-old children and college-age adults were asked to view a picture of a cat, which they were told had “beta cells inside its body.”

The groups were then shown thirty pictures of other animals (cats, bears, and birds) and asked whether each animal had beta cells in its body.
Afterward, the participants were reminded that only cats had beta cells in their bodies.
Finally, the participants were shown twenty-eight more pictures of animals and asked to identify which ones had been shown previously.
The results showed that the five-year-olds were the most accurate at remembering which animals they had seen before.
The seven-year-olds were second best, and the eleven-year-olds were third best. The adults were the worst at recalling which animals they had seen.

Sloutsky explained that the reason the younger children- especially the five-year-olds-were far better than the adults in the test was that they had not yet learned to categorize the animals in their minds.  As a result, they studied each picture closely to determine whether it was similar to the one of the cats who had beta cells. On the other hand, once the adults learned that only the cat had beta cells, they no longer paid attention to the details of any other pictures.  The cat pictures were the only ones that mattered to them. If it wasn’t a picture of a cat, it was insignificant.

In his conclusion, It seems that when we categorize we lose sight of details. And when we focus in on details, we lose sight of categories. The truth is that we need both abilities as working adults.

Categorization plus Individualization = Holistic truth

 • Individual plus the whole
 • Individual plus the themes
 • MM/Rep/Proving/nature plus the themes
 • East plus west thinking
 • Memorizing plus categorizing
 • Indian approach as well as western approach.

Have you seen chess played by grandmaster, and chess played by a beginner?

The grandmaster looks in every possible move before he plays a single move his mind runs a mental possibility of every possible move, he doesn’t play like a hasty beginner on mere spontaneity, his move is a well thought about game plan…this is where integrative approach comes into the picture. The integrative approach is the move of a chess grandmaster, looking at a remedy, here at a plant remedy, a family or a higher order from materia medica, repertory, proving old as well as new research, looking from chemistry, toxicology, from mythology, use in modern medicine, herbal medicine and history and nature, that way we have a complete understanding of a plant remedy, a family or a higher order, and chances of going wrong decreases.

Let me share with you a story about Stinging Nettle from mythology point of view and how it enhances the understanding about that particular remedy

Jetsun Milarepa, Tibetan Buddha

buddha

Was a Tibetan siddha, who famously was a murderer as a young man then turned to Buddhism to become an accomplished Buddha despite his past. When his father died, his family was deprived of their wealth by his aunt and uncle. At his mother's request, Milarepa left home and studied sorcery (black magic) to take revenge, killing many people.

Before Marpa would teach Milarepa, he had him undergo abuse and trials, such as for eight long year he did heavy ordinary painful work and suffered a lot and was not initiated by Marpa for 13 long years. Letting him build and then demolish three towers (60 feet towers) in turn. Milarepa was asked to build one final multi-story tower by Marpa at Lhodrag, which still stands. Eventually, Marpa accepted him, explaining that the trials were a means to purify Milarepa's negative karma.

After many years of practice it resulted in "a deep experiential realization about the true nature of reality." Thereafter he lived as a fully realized yogi, and eventually even forgave his aunt, who caused the misfortune of his family.

AFTER ENLIGHTMENT When Milarepa had finished his training with Marpa, he roamed the land in search of a suitable place for meditation. He meditated in White Rock Cave, where there was a stream with good water and a patch of stinging nettles. Earlier he would watch the stinging nettle , how it would grow, and all its effects, he would get irritated sometimes because of it. From the nettle Milarepa made cloth to cover his body and flour for inner nourishment. The same stinging nettle which was irritating, slowly as he became more and more aware the stinging nettle became his constant companion and the same source befriended him. Eventually his skin took on the color of nettle, and even the hairs on his head became bristly and green.

Awareness turns a foe into a friend

One story of him…Milarepa explains happiness in the story of nettles: “A small rigid cushion (made up of Nettle) beneath me: happiness”

Starving hunters — who had found their way to his cave. Looking at him they said: “Is this a man or a ghost? Judging by its looks and its garb, it is probably a ghost.” Milerapa opened his mouth and said, “I am most definitely a man.” “In that case we request some food for now, which we will not fail to repay later. “I have indeed,”  Milarepa replied. “But I have nothing agreeable for you to eat.” The hunters replied “We will take whatever you eat. That will be enough for us.” Milerapa said, “Very well then, build a fire and cook some nettles.”

When they had built a fire and cooked some nettles they said, “Now we need some meat or fat to season it.” Asked the hunter, Milarepa said, “If I had meat or fat my food would not have lacked nourishment, but I have not had any for years. For seasoning, use nettles.”

“In that case, we need some barley flour,” they said. Milarepa replied, “If I had flour my food would not have lacked substance, but I have not had any for years. For flour, too, use nettles.” The hunters said, “Well then,” they added, “we cannot do without salt.” Milarepa replied, “If I had salt my food would not have lacked flavor, but I have not had any for years. For salt, use nettles.”

They said, “Definitely, with your food and clothing, you will never improve your appearance or regain your strength. This is not becoming of a man. Even a servant has a full belly and warm clothes. There is no one in the world more miserable or pitiful than you.” “You shouldn’t say such things,” Milarepa replied.

I started with many things, many, many thing, many, many suffering with my guru Marpa I achieved that one thing which I need and I am staying with that and that thing is keeping me happy.

That one thing in awareness became his companion and friend for his higher purpose! And that was the stinging nettle!

There are many different patterns that can awaken us.

Find that unique designer pattern and rhythm in plants, elements, animals, music, dancing, singing, or any other natural pattern.

Allow yourself to be rocked by song of one of this pattern and rhythm which is similar, something greater than your pattern.

And I promise, it won’t lead you astray.

It will bring you home.

The integrative multidimensional holistic approach in understanding the master key of plant remedies was very clear in my mind, so the next question arose which classification system would be in sync with this approach?

Yes the classification system which was in itself not person based but holistic and integrative isn’t it?

So again I looked back to what I already knew, which approach I have already read, so we have ‘Insight into plants- Dr. Rajan, Wondrous Order by Yakir,  Wonderful plants-Jan Scholten, Plants: Homeopathic and Medicinal Uses from a Botanical Family Perspective- Frans Vermeulen

So I understood that

 • APG I (1998) (Dr. Sankaran use mostly this classification along with Cronquist)
 • APG II (2003)
 • APG III (2009) (Jan Scholten)
 • APG IV (2016) (Frans Vermeulen used this classification)
 • Cronquist (Yakir)

So I tried to understand what are these types of classifications based on

The Angiosperm Phylogeny Group, or APG, refers to an informal international group of systematic botanists who collaborate to establish a consensus on the taxonomy of flowering plants (angiosperms) that reflects new knowledge about plant relationships discovered through phylogenetic studies.

Phylogenetic: is the study of the evolutionary history and relationships among individuals or groups. These relationships are discovered through phylogenetic inference methods that evaluate observed heritable traits, such as DNA sequences or morphology under a model of evolution of these traits. Phylogenetic analyses have become central to understanding biodiversity, evolution, ecology, and genomes.

Cronquist classification By Arthur Cronquist, gave An Integrated System of Classification of Flowering Plants.

He was well known for his study on Compositae (Asteraceae). Two plant genera in the aster family have been named in his honor. These are Cronquistia, a possible synonym of Carphochaete, and Cronquistianthus, which is sometimes included as a group within Eupatorium.

In Cronquist - Come under Classification systems were typically produced by an individual botanist or by a small group. Different systems and their updates were generally favored in different countries. Examples are the Engler system in continental Europe. Cronquist system in the United States.

Thus Cronquist is based on a few or single person, without these individuals chances of the system growing is less, and the chances of it becoming a holistic system reduce, of integrating knowledge from different sources, like genetic and evolutionary also reduce.

So I realized that the APG classification system was the one which was based on findings by many individuals from different parts of the world, it is based on DNA sequencing and covers both macroscopic and microscopic aspects while classifying plants.

Most of the internet search engines also use this system of classifications to make it easily accessible. Most scientist use APG 4 in their classification

Since it gels well with my understanding of an integrative and holistic approach I decided to go with the APG 4 classification

apg iv

THE CONCEPT – By Frans Vermeulen  

Hahnemann wrote in his Organon, aphorism 119: ‘As certainly as every species of plant differs in its external form, mode of life and growth, in its taste and smell from every other species and genus of plant, as certainly as every mineral and salt differs from all others, in its external as well as its internal physical and chemical properties [which alone should have sufficed to prevent any confounding of one with another], so certainly do they all differ and diverge among themselves in their pathogenetic – consequently also in their therapeutic – effects.’

Hahnemann continues by saying in a footnote that ‘Anyone who has a thorough knowledge of, and can appreciate the remarkable difference of effects on the health of man of every single substance from those of every other, will readily perceive that among them there can be … no equivalent remedies whatever, no surrogates.’

"Absolutely impressive! But what a task you have set yourself [and your team]" Frans Vermeulen

"Your sincere efforts to know and understand all plant families and compiling it was a fantastic endeavor. It is extremely insightful and gives a holistic view of remedies from symptom to system. You have approached studying the remedies from a different dimension altogether which was quite unique, truly and enriching experience to read it. It’s good to have the data on the website so we can refer to it whenever required. What you and your team have accomplished is a herculean task and I applaud you all for your invaluable contribution to the science and art of homeopathy." Anita Salunkhe

"I have looked at the website and am impressed.

What I like is that you bring many reliable sources together.

What is also beautiful is the way in which you share this with the homeopathic community.

Not only by inviting people to join webinars or visit the websites, but also by involving several colleagues in the gigantic work you started. 

The videos on Arnica and Bryonia are interesting to watch and follow clear logic, so it is easy to digest and integrate." Harry Van Der Zee

 

"Personally  I do not listen to most homeopathic teachers,  because I am less than keen on the paths homeopathy has taken in the last 30 years. Too much fantasy, floating imaginations, theorizing, always looking for something new instead of deepening the old solid knowledge. I see homeopathy crumbling because of this sycotic scramble. It makes me sad.

My moto is: head in the clouds, feet on the ground, and hopefully the two are connected. I do not see this most of the time. Mostly  I see head in the clouds. In less cases I see feet in the ground but no fly.

So the fact that I listen to your course and want to listen to more of your course, is special to me. Because it holds the two extremes together. So I like and recommend it to students.

Plants are my great weakness, so this is even more valuable to me." Jeremy Sherr

 

"This the second in the series of Thus Spoke The Plants, has again taught me so much that I can pass on to healing so many souls. 

Your system runs like a well oiled Chevy motor. 
Your passion and enthusiasm are tangible. 
Your contribution to the healing world is greatly appreciated now and forevermore. 
A huge thank you for sharing your love for homeopathy and mankind with us. 
Your and your family’s sacrifice does not go unnoticed. 
May God Bless and keep you and your family safe."  Johann Dippenner

 

"Your work on plantskeys is beyond masterful. I would say you are now a top dog in our field"  Marina Brown

 

"I would like to thank you about sharing your extensive knowledge.
For me the remedies from Plant Kingdom are the ones which are most difficult to prescribe. My knowledge of this kingdom is still not at the necessary level. But with your help I am able to navigate very well in the Plant world now, especially in the taxonomical orders which were presented.
The summaries which you are making are giving a holistic glimpse at the taxa, without losing the depth, which is extremely valuable.
A Big THANK YOU for the enormous work you are doing!
I am looking forward to the next course.  Plamena Karaivanova, Sofia, Bulgaria, Participant of OAC’20
 
 

The course was AMAZING. Your wisdom, experience, dedication, and integrated approach is wonderful. And I was completely blown away by your vision for the upcoming website. It will completely change the available information on plants but, more importantly, allow us to successfully help SO many more patients. I can't thank you enough! Namaste, Judyth Ullman

"Your multidimensional and integrative approach to understanding homeopathy will have a great impact on young homeopaths because they have just begun their journey.
So if they change their mind, understand, and try to apply this multidimensional approach in case witnessing as well as case analysis then they can change their life and enjoy their journey.
I have not seen any homeopath applying the principle of similimum in a way that you do (BECOMING LIKE THEM and creating a similimum field). This is the most beautiful part which I have seen and learned from your cases.
Understanding Solanales - beginning with the word meaning TO mythology TO chemicals TO MM and finally coming to the Master key, a perfect example of demonstrating the multidimensional and integrative approach. Your lecture and any discussion with you always create an impact on me in a way I try to look it in a multidimensional way. Thank you Sir and looking forward for more!"  Aamena Soni

"I really admire Dinesh´s work. Also, his teaching has become even better - the structure is very clear. And the idea of the website is great!!! Thank you so much!" Ulrike Schroeder

"This the second in the series of Thus Spoke The Plants, has again taught me so much that I can pass on to healing so many souls. 

Your system runs like a well oiled Chevy motor. 
Your passion and enthusiasm are tangible. 
Your contribution to the healing world is greatly appreciated now and forevermore. 
A huge thank you for sharing your love for homeopathy and mankind with us. 
Your and your family’s sacrifice does not go unnoticed. 
May God Bless and keep you and your family safe."  Johann Dippenner

“I would like to thank already for the first lessons. I learned a lot, it's really detailed and good work! Already used two times vinca rosea since the first lesson” Pascal

 

I am very grateful for your thorough work and that you share it with us!
I have watched the whole course and integrated my course notes into my own Materia Medica reference system.
What I could see of the plant website looks great! It will be a great contribution to homeopathy.
Thank’s and all the best for you!  Dr. Clemens Fischmeister, Germany, Online Course Participant 2020

 

I am grateful to experience the way you bountifully radiate enthusiasm and energy for further creative unfolding in the endless dimensions of homeopathy. Thanks, for teaching us to understand the messages of nature! Thanks for the inspiration!  Iglika Bachvarova, Bulgaria

 

Dear Dinesh! Your work with the plants is Artwork, such as Homeopathy too. Integrative Holistic Multidimensional Approach is very useful in (my) practice because miasma is not always clear. Information about plants in nature is always in connection with homeopathic picture. Thank you, that you pointed that.
Beside, CWP is the greatest method for case taking! Thank you for that invention!
A have been studying your Integrative Holistic Multidimensional Approach. I realized, what is it the Master Key. Master key is not only sensation+ miasma, it is much more. Master key helps me, to I give Simillimum for my patients.
Trinity of symptom for me is, as ground, such as handhold in the bus, which is driven by Nux vomica driver. 
www.planstkey.com is a very modern and systematic approach towards homeopathic remedy. I like it.
Your Integrative Holistic Multidimensional Approach has big influence for me, and for my artistic sight.
I formulated, in what way, would I paint in the future. “The aim is, found the most simplistic form of objects/situations which show the essence.” And I realized that is, the “Master Key” (it was 7th April 2020.)
For that is important, to watch the object/situations on the way, which I use by animals and by little children. (Which is based on your CWP.)
My pictures, I think, show that.
Dear Dinesh!"You are my Master/guru. Thank you! Big hug for you and for Urvi. Ferenc Szecsődi, Becej, Serbia, Online Course Participant 2020

 

Namasthe Sir, We are truly blessed to have a master like you as our teacher. The understanding of the holistic master key of various orders and families is quite a revelation. It is indeed a treasure. The glimpse of the website is quite comprehensive and useful.
Looking forward eagerly with gratitude for the next session. Thank you for your inspiring art too. Lakshmi Sarawati, Vishakhapatnam, India, Online course participant 2020

 

Dear Dinesh, Thank You for sharing Your work with me. The online seminar met me in a situation when in Germany politics and media fight a great battle against homeopathy. Homeopathy is considered to be without a scientific background, the effect is considered like placebo and therefore there is no place for it in the public health system. This affects me a lot being also a general practitioner. In this situation, your sharing of research and the gathering with other homeopaths is first of all a great encouragement to proceed on this path, to continue listening to "the other song" in each human. Thank you very much for this. What I like is Because you present each plant from different angles, organ affinity, etc. And I really appreciate you're going into APG Classification from materia medica. I am very much familiar with Yakir's table and Cronquist's classification, so I am still reluctant and a bit lazy now to really go into something new. But your work is really worthwhile learning something new. Very grateful for your sharing, for your lively team I am sending all my warm regards to you, to Urvi and to Riddhi and your team.   Ursula, Germany, Online course participant 2020

 

 

"I think with your fundamental and inclusive work on the plants you are giving the start not just for a new dimension of homeopathy but also for a possible way of science.” Barbara Reuter, Austria - Member of the ÖGHM (Austrian Society for Homeopathic Medicine)

"How I admire his profound knowledge and the in-depth way he is able to present his subject to the audience. What a mountain he must have climbed and still is climbing to be able to have such vision." Corrie Hiwat

"I know quite well the APG system and the codes of Jan Scholten which is rather difficult to apply in patients. So, the themes of the plant family with their different aspects is a new approach and seem to me quite logic and better applicable. Thank you for the gigantic work!!! " Verena Erhet

"So far I really enjoyed them! I found them full if valuable content.  But my knowledge of plants is not very strong so I have to concentrate so hard as every word you say has value and is new knowledge to me." Andrea Szelesky