Всеобхватен интегриращ и многоаспектен холистичен подход за разбиране на Растителното царство

Както всички знаем, хомеопатията се основава на трите закона:

triangle

Също така знаем, че хомеопат, който принадлежи на което и да е училище по хомеопатия, практикува на основата на принципите за индивидуализация, разглеждане на пациента като цялост (Холизъм) и Закона за подобието. Първата стъпка за хомеопата е да разбере индивидуалните странни, редки и особени (СРО) прояви в пациента или лекарството.

Индивидуални прояви на холистично ниво

Д-р Ханеман споменава огромната важност на откриването на особени симптоми при търсенето на лекарството. Ние знаем, че тези странни, редки и особени симптоми се изявяват или на специфично физическо (локално) ниво, или на общо физическо ниво, или на общо умствено ниво, т.е. странните, редки и особени симптоми (СРОС) са на локално или на общо ниво.

Тези особени симптоми, в които тялото и ума се свързват, тялото и ума говорят на един и същ език или реагират в унисон един с друг, тези симптоми са най-важните, защото те формират холистичния ключ към центъра  на състоянието на пациента или на лекарството. Те са ОСОБЕНИТЕ СИМПТОМИ НА ХОЛИСТИЧНО НИВО. Това е точката на сливане на всички симптоми и на това място двата принципа на хомеопатията “индивидуализация и холизъм” се свързват; следователно ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА НА това ХОЛИСТИЧНО НИВО е вечната истина, върху която се гради хомеопатията.

Ключът към всичко в Хомеопатията: Индивидуализация на Холистично ниво

 • Разбиране за човешката същност
 • Процес на наблюдаване разгръщането на случая
 • Процес на наблюдаване разгръщането на случая при деца
 • Словесни и несловесни случаи
 • Снемане на остър случай
 • Редки, дълбоки и необратими патологии
 • Стъпки при търсене на ХОЛИСТИЧНИЯ КЛЮЧ на лекарството
 • Изучаване на Материя Медика/ Реперториум/ Доказване и разбиране за веществото
 • Критерии за проследяване
 • Лечебната осъзнатост чрез наблюдаване разгръщането на случая
 • Позология

 

Интегриращ холистичен подход

 scheme1 small

 

В лявата страна ние виждаме отделени всички създадени системи и методи от Ханеман до съвременните майстори; всеки един от тези методи е персонален и при използването, на който и да е от тези методи получаваме само двуизмерен поглед. Но в дясната част на диаграмата ние виждаме една обединяваща система, в която ние не предлагаме персонален метод, а система, която включва в себе си всички изброени методи. Един интегриращ, всеобхватен и многоаспектен холистичен подход, при който всичко е събрано в едно. Това е, което аз предлагам - обединяващ в едно, всеобхватен, многоаспектен подход …

 

Интегриращ холистичен многоаспектен подход

Представям ви една концепция за многоаспектен подход, един подход, включващ в себе си всички подходи като това не е персонален подход разработен от един хомеопат, а подход ориентиран към това, което пациентът поставя в центъра.

triangle blue

Следователно, за да достигнем до индивидуализиращия холистичен център/ХОЛИСТИЧНИЯ КЛЮЧ на лекарството, търсенето ще се основава на онези СРО симптоми, които сме извлекли от специфичните локални физически симптоми, от общите физически симптоми, от общите умствени симптоми, от реакцията, от интензивността и миазма на лекарството, и са получени от Материя Медика, реперториума, тематичните материи медики и доказванията. Включва също и информация, получена от природата, от природните източници, от използването в съвременната медицина, стари и нови изследвания върху дадената субстанция. Всичко това, оформя системата, която ни дава индивидуализираната изява на лекарството на холистично ниво, на триба (tribe), на семейството, на по-висшата таксономична единица в растителното царство.

Така СРО симптоми на холистично ниво съответстват на СРО симптоми от холистичното ниво на пациента, т.е. симилимума.

Това означава, че нашият подход не се ограничава до един аспект, не се ограничава до един метод, до една школа или до един тип хомеопатична терапия, а той е

“ИНТЕГРИРАЩ ХОЛИСТИЧЕН МНОГОАСПЕКТЕН ПОДХОД в разбирането на ХОЛИСТИЧНИЯ КЛЮЧ на РАСТИТЕЛНОТО ЦАРСТВО /ПО-ВИСШИЯ ТАКСОНОМИЧЕН РЕД/КЛАСА/ ТРИБА/ СЕМЕЙСТВОТО/ ИНДИВИДУАЛНОТО РАСТИТЕЛНО ЛЕКАРСТВО”

 

Многоаспектен подход за разбиране на холистичния ключ на лекарството

 • Локален подход (Специфични физически симптоми)…

ЛУМС (при който имаме локализация, усещане, модалности и съпътстващи симптоми, това е пълният симптом)

 • Подход с Общи симптоми

Знаем, че това е подход, при който се взема предвид не само пълния специфичен симптом, но и общите симптоми

 • Подход с Общи умствени симптоми
 • Подход с Общи физически симптоми

 

 • Холистичен подход …

 

(СРО симптоми на холистично ниво, т.е. Холистичен ключ) (според Реперториум/ММ/теми)

При него ние вземаме предвид СРО симптоми заедно с

 • Цялостта (Усещането) (СРО симптоми на холистично ниво) + СРО симптоми на СФ/ОФ/ОУ ниво
 • Цялостта (Усещането) (СРО симптоми на холистично ниво) + Болест(Диагнозата) (Област на въздействие)
 • Цялостта (Усещането) (СРО симптоми на холистично ниво) + Диатеза (темперамент)
 • Цялостта (Усещането) (СРО симптоми на холистично ниво) + Миазъм
 • Цялостта (Усещането) (СРО симптоми на холистично ниво) + Теми (Тематична Материя Медика)
 • Цялостта (Усещането) (СРО симптоми на холистично ниво) + Царство/подцарство/източник
 • Цялостта (Усещането) (СРО симптоми на холистично ниво) + Митология

 

Този интегриращ холистичен многоаспектен подход ми е помагал във всички области на Хомеопатията и живота, и сега това е подходът, който използвам при разбирането на лекарството, триба, семейството, подсемейството, по-висшия таксономичен ред, класа, извличайки ХОЛИСТИЧЕН КЛЮЧ за всяко лекарство, триб, семейство, подсемейство, по-висш таксон, клас.